Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on vanha, edelleen käytössä oleva, suomalaisuuden juuriin perustuva hoitoperinne. Jäsenkorjaus on kansanomaista kivun tai muun epämiellyttävän tuntemuksen tai toimintahäiriön hoitoa. Hoito tapahtuu useimmiten käsin. Kalevalan 15. luvussa sanotaan: "Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta. Jos on suoni suikahtanut, siihen suonta suikahuta".

Mestariparantajat Olavi Mäkelä Ullavalta ja Pentti Penttilä Kaustiselta ovat olleet keskeisiä henkilöitä Kalevalaisen jäsenkorjauksen säilyttäjinä ja vaalijoina. He ovat ensimmäisiä mestari-parantajia, jotka lähtivät opettamaan taitoja laajemmin muille kiinnostuneille. Heidän ansiostaan ovat tuhannet potilaat yli neljän vuosikymmenen ajan saaneet avun.

Kalevalaista jäsenkorjausta on tutkittu Kuopion Yliopistossa ja todettu sen olevan tilastollisesti merkittävästi tehokkaampi hoitomuoto kuin hieronta tai fysioterapia erilaisten kiputilojen hoidossa!

Mitä kalevalainen jäsenkorjaus on?

Kalevalainen jäsenkorjaus on ennen kaikkea käden taitoa. Hoitaminen perustuu käden aistimusten kehittämiseen. Parantajalla on ”silmät sormenpäissä”. Hoidossa lähdetään siitä, että ihminen on anatominen kokonaisuus ja häiriö jossakin tässä kokonaisuudessa (esim. loukkaantumisen kautta) aiheuttaa ajan kuluessa muutoksia eri puolille kehoa. Oireiden sijasta korjataan vaivan aiheuttaja niin, että elimistön tasapaino palautuu.

Kalevalainen jäsenkorjaus on parantajan ja asiakkaan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoiminta ja ihmisen koko energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaansa, jolloin puolustuksella, eli kivulla ei ole tarvetta. Käsittelyn aikana asiakas on vaihtelevasti makuulla hoitopöydällä tai jakkaralla istumassa. Asiakas osallistuu itsekin aktiivisesti mukana hoitotoimenpiteissä. Hän taivuttelee, venyttelee tai kiertää itseään jäsenkorjaajan ohjeiden mukaisesti tämän työstäessä kipeitä kudoksia. Hoito tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla, se on pehmeää ja kivutonta, sillä hoitaja kunnioittaa asiakkaan kipuaistimuksia. Hoitoa ei suoriteta ”mekaanisesti”.

Millaisten vaivojen hoitamisessa jäsenkorjausta voidaan käyttää?

  • Alaraajojen virheasentojen hoitamisessa; jalkojen erimittaisuuden poistossa, sekä jalkaterien, nilkkojen, polvien ja lonkkien virheasentojen ja kiputilojen korjaamisessa.
  • Alaselän kiputilojen hoidossa; iskiaksen ym. ristiselän ja lannerangan särkytilojen ja virheasentojen hoidossa.
  • Kieroselkäisyyden eli skolioosin hoidossa, etenkin lapsilla ja nuorilla.
  • Yläselän kiputilojen, nikamien virheasentojen ja niistä aiheutuvien elintoimintojen häiriöiden, kuten vatsaongelmien, sydämen rytmihäiriöiden, hengenahdistuksen, korkean verenpaineen hoidossa.
  • Hartioiden ja niskan alueen vaivojen, kuten tension neckin lapojen lukkiutumisen, päänsäryn, huimauksen ja migreenin hoidossa.
  • Yläraajojen kiputilojen, kuten käsisärkyjen kipuolkapään / jäätyneen olkapään, tenniskyynärpään, ranteen alueen ongelmissa.
  • Pään alueen vaivojen, kuten jännityspäänsäryn, kasvosärkyjen, purentahäiriöiden ja näköhäiriöiden hoidossa.